Muzyka Huculszczyzny – muzyka Czarnohory

Posted by

Zapraszamy na III. Spotkanie Karpackie edycji 2019/2020 w czwartek 27 lutego 2020 r. o godzinie 18.00. Muzyka Huculszczyzny – muzyka Czarnohory, w twórczości Stanisława Vincenza. Prelekcja dr. Jakuba Żmidzińskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Nasz Gość i Prelegent Jakub Żmidziński jest nauczycielem akademickim, poetą, redaktorem i animatorem kultury. Jest autorem pionierskiego opracowania Pieniny w literaturze polskiej (Poznań 2010) i rozprawy habilitacyjnej Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław-Poznań 2018).

Od kilkunastu lat publikuje w roczniku „Prace Pienińskie”, od kilku lat związany jest również z wrocławskim pismem „Góry – Literatura – Kultura”, gdzie zamieścił m.in. szkic o muzyce w tatrzańskiej prozie Stanisława Witkiewicza. Prócz tego opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i esejów, reportaży i wywiadów.

Wydał trzy tomiki poetyckie: domek (2011); poświęcony Pieninom Węgliska i inne wzgórza(2012) oraz Ślad (2016). W swojej ostatniej książce („Wzór nieznany”) poddał analizie opisy różnych rodzajów muzyki obecnych w tetralogii „Na wysokiej połoninie” : muzykę natury, huculski śpiew i grę na trembicie, fłojerze czy cymbałach, nutę cygańską, utwory Mozarta, w końcu dźwięki na granicy słyszalności, dobiegające spoza świata.

W trakcie spotkania zaplanowano odtworzenie fragmentów utworów muzyki huculskiej z badań terenowych.

Serdecznie zapraszamy w czwartek 27 lutego 2020 roku o godzinie 18.00 do
Muzeum Ziemi PAN (Willa Pniewskiego) przy al. Na Skarpie 27 w Warszawie.

WSTĘP WOLNY!

W imieniu Rady TK
Robert Księżopolski

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *