Kąpieliska lecznicze w Górach Bodoc – Balavanyos

Posted by
Kąpieliska lecznicze w Górach Bodoc

O tym, że Góry Bodoc są pochodzenia wulkanicznego świadczą miejsca, które już kiedyś opisywaliśmy takie jak Jeziorko Świętej Anny, czy pobliskie torfowisko wysokie. Zarówno jeziorko jak i torfowisko powstały w dawnych kraterach wulkanicznych. Innymi wulkanicznymi atrakcjami są licznie występujące tu wody lecznicze, o różnorakich właściwościach, wykorzystywane do kąpieli leczniczych. Zjawiska te najbardziej aktywne są w okolicy Balavanyos. Wyziewy oparów i gazów wskazują na koniec aktywności wulkanicznej. Możemy rozróżnić trzy kategorie gazów wulkanicznych: mofety, fumarole i solfatary.

Mofety to przede wszystkim uwalnianie dwutlenku węgla w niskich temperaturach. Jednak poza dwutlenkiem węgla, który występuje w 97-98%, uwalniają się również inne gazy: H2S, N2, CO, H2 i CH4, oraz w śladowych ilościach gazy szlachetne He, Rn, Ar. Na obecność mofet wskazują martwe rośliny oraz zapach zepsutego jajka, który pochodzi od siarkowodoru. Mieszkańcy tych okolic nadali wyziewom tych suchych gazów nazwę gwizdka lub trzasku.

Kąpieliska lecznicze w Górach Bodoc

Solfatary są wynikiem wybuchów pary i siarki. Swoistość solfatarom nadaje obecność substancji zawierających siarkę. Ich temperatura może dojść do 200°C. Nazwa tego zjawiska pochodzi od krateru wulkanu „Solfatara” znajdującego się niedaleko Neapolu, gdzie ostatnia erupcja miała miejsce w roku 1198, i od tego czasu wydobywają się wyziewy pary wodnej oraz siarkowodoru o temperaturze 130-165°C.

Fumarola jest emanacją gazów mieszanych, które uwalniają się między lub po aktywności wulkanicznej. Emanacja to para wodna, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz siarkowodór o temperaturze między 100-200°C. Wybuchy kwasu bromowego należą również do tej kategorii.

Wydzielanie się siarkowodoru, który dostaje się do wody, zabarwia ją na kolor mętno-biały. Wody siarczkowe są polecane szczególnie osobom z problemami z reumatyzmem, z chorobami aparatu ruchu, chorobami narządów rozrodczych, jak również chorobami układu nerwowego czy serca. Są stosowane jako kuracja, która ma działanie lecznicze w chorobach żołądka, jelit oraz pęcherza żółciowego.

Kąpieliska lecznicze w Górach Bodoc

Dowiedziono, że korzystanie z mofet, pod nadzorem lekarza ma działanie lecznicze nie tylko w przypadku reumatyzmu, ale również leczy zbyt wysokie ciśnienie tętnicze oraz choroby serca. To czy woda mineralna ma lub nie działanie lecznicze nie może być potwierdzone przy użyciu pomiarów fizyczno-chemiczych, ale jest potrzebne potwierdzenie tego przez lekarza. Tak więc, przez wody o właściwościach leczniczych rozumiemy wody mineralne mające działanie uzdrawiające.

Wyziewy gazów są bardzo silne i częste na całym obszarze regionów Puturosu oraz Balvanyos. Wody mineralne o właściwościach terapeutycznych znajdują się przede wszystkim w potokach Zsombor, Budos i Balvanyos. Ich źródła należą do kategorii źródeł wód alkalicznych, wapiennych, żelazistych, nasyconych dwutlenkiem węgla oraz siarkowodorowych.

Emanacje, które zawierają wolny kwas siarkowy (witriol) o odczynie 1,5 pH występują wzdłuż południowo-wschodniego zbocza góry Puturosu. Przy głównej drodze, w odległości 22,4 km – widać znak czerwonego trójkąta – dojeżdżamy do kąpielisk leczniczych. Jadąc dalej można zatrzymać się przy zbiornikach wodnych w których dowiedziono obecności wolnego kwasu siarkowego. Przy końcu leśnej drogi prowadzącej do Hotelu Best Western Balavanyos, przy ostatnim zakręcie można zobaczyć dwa zlewiska zawierające ałun, zwane „Baile Timsos”. Dolina ta jest zwana przez miejscowych Doliną Śmierci.

Tłumaczenie: M. Paczkowska
Opracowanie: I. Jóźwik
Foto: I. Jóźwik

GPS: 46.109326, 25.958829

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *