Szlak geoturystyczny jako element strategii rozwoju turystyki zrównoważonej Karpat

Posted by
Seminarium pn. „Szlak geoturystyczny jako element strategii rozwoju turystyki zrównoważonej Karpat”, odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 roku o godzinie 13:00 w Ośrodku Szkoleniowo – Informacyjnym na szlaku Geo-Karpaty przy Kampusie PWSZ w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12 (dzielnica Suchodół), Krosno.Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Geo-Karpaty – utworzenie polsko – ukraińskiego szlaku turystycznego”.Celem seminarium jest przedstawienie dotychczasowych rezultatów projektu oraz strategii rozwoju szlaku Geo-Karpaty, jako innowacyjnego produktu turystycznego opartego na zasadach zrównoważonej turystyki oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego przygranicznych regionów Polski i Ukrainy.

 

Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz materiały promocyjne (m.in. mapa szlaku)Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia na seminarium do 13 grudnia 2013 r. do godz. 13.00, telefonicznie na numer: 013 43 755 19 lub mailem na adres: patrycjapolchlopek@pwsz.krosno.pl

Program:

1. Otwarcie seminarium i słowo wstępne – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

2. Cele, priorytety i rezultaty projektu „Geo-Karpaty – utworzenie polsko – ukraińskiego szlaku turystycznego” – Rafał Rajchel, Koordynator projektu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

3. Prezentacja szlaku Geo – Karpaty, polskiej części – Witold Grodzki, Ekspert ds. wytyczenia szlaku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

4. Prezentacja szlaku Geo – Karpaty, ukraińskiej części – Leonid Skakun, Specjalista ds. badań i promocji, Igor Bubniak, Ekspert ds wytyczenia szlaku, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki;

5. Obiekty geoturystycznego szlaku na popularnych szlakach turystycznych Beskidów Skolskich – Oleksij Sopilko, przewodnik gorski, Stowarzyszenie przewodników górskich „Rowin”;

6. Koncepcja stworzenia geoparków w ukraińskich Karpatach – Jurij Zinko, Ekspert ds wytyczenia szlaku, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki;

7. Koncepcja stworzenia Geoparku Dolina Wisłoka – Polski Teksas – Radosław Wasiluk, Państwowy Instytut Geologiczny;

8. Możliwości rozwoju szlaku Geo-Karpaty na terytorium Ukrainy – Leonid Skakun, Specjalista ds. badań i promocji, Igor Bunbniak, Ekspert ds wytyczenia szlaku, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki;

9. Możliwości rozwoju szlaku Geo-Karpaty na terytorium Polski – Andrzej Solecki, Ekspert ds wytyczenia szlaku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie i Uniwersytet Wrocławski;

10. Dyskusja.

Więcej informacji o projekcie na www.geokarpaty.net

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *