Nowa biografia Mieczysława Orłowicza

Posted by

orlowiczNakładem Zarządu Głównego PTTK ukazała się obszerna, licząca blisko 500 stron biografia Mieczysława Orłowicza napisana przez Tomasza Kowalika, jednego z najlepszych znawców życia i działalności nestora polskiej turystyki. Książka zatytułowana jest Życie dla turystyki, krajoznawstwa i sportu. Mieczysław Orłowicz 1881-1959. To imponujące dzieło nie jest jednak klasyczną biografią, nie opisuje bowiem życia Orłowicza dzień po dniu, lecz pokazuje je po przez różne obszary jego zainteresowań i aktywności w dziedzinie szeroko pojmowanej turystyki, krajoznawstwa, ochrony przyrody, a także sportu. Po przez życie prywatne, działalność społeczną i zawodową wplecioną w zmienne, często jakże dramatyczne koleje losu.

Tomasz Kowalik, Życie dla turystyki, krajoznawstwa i sportu. Mieczysław Orłowicz 1881-1959, Zarząd Główny PTTK, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2009, str. 498. format B5.

ŹRÓDŁO: Towarzystwo Karpackie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *