Kontakt

Wydawca Serwisu

PATRON
53-137 Wroclaw
Al. Wisniowa 36A
NIP 577-167-37-39
tel. 603 99 60 48 od Pn do Pt w godz. 10:00 – 16:00
e-mail redakcja@karpaty.travel.pl

Redakcja

Ogłoszenia, wysyłanie materiałów prasowych, zdjęć i zapowiedzi imprez.
redakcja@karpaty.travel.pl

Współpraca

Karpaty Travel Pl, to niezależny portal internetowy przedstawiający i promujący region Karpat, poprzez prezentowanie swoich zasobów szerokiej opinii publicznej.

Karpaty Travel Pl zaprasza do współpracy organizatorów imprez i wydarzeń kulturalnych, wszelkiego rodzaju organizacje i instytucje, przedstawicieli mediów, artystów, muzyków i pasjonatów chcących współtworzyć i powiększać nasze zasoby. Prosimy o informowanie nas o wszelkich wydarzeniach organizowanych przez państwa, odbywających się na terenie Karpat i ich dotyczących.

Wszystkich miłośników Karpat i osoby nam przychylne zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu tego projektu, w postaci nadsyłania informacji, materiałów, własnych subiektywnych spostrzeżeń, wspomnień, refleksji itp.

Podmioty prawne chcące promować siebie, swoje wyroby i produkty za naszym pośrednictwem serdecznie zapraszamy do współpracy.