Płaj 52

Ukazał się Almanach Karpacki Płaj 52 – półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2016. ISBN