Płaj 38 już w sprzedaży

Posted by
plaj38W 38 tomie Płaju dominują materiały z sesji „Rafajłowa – w 95 rocznicę walk II Brygady Legionów Polskich” zorganizowanej przez Towarzystwo Karpackie w dniach 9-11.X.2009 r. Jej celem było przypomnienie karpackiej epopei II Brygady Legionów, a szczególnie jej epizodu zwanego „Rzeczpospolitą Rafajłowską”. Znajdują się tu znacznie poszerzone i uzupełnione licznymi ilustracjami zaprezentowane na sesji referaty, a także kilka innych tekstów. Szczególnej uwadze Czytelników polecamy referat Leszka Rymarowicza o Norbercie Okołowiczu, postaci mocno związanej z Huculszczyzną, niezwykle barwnej, a prawie całkowicie zapomnianej. Uzupełniają go teksty autorstwa samego Okołowicza i reprodukcje jego obrazów, w tym prezentowany po raz pierwszy autoportretem w stroju huculskim.
Drugą część tomu poświęcono Jerzemu Turowi, zmarłemu w tym roku członkowi Wielkiej Rady Karpackiego Płaju, człowiekowi, którego zasług dla karpackich zabytków z terenu Beskidu Niskiego Bieszczadów i Pogórza nie da się przecenić. Postać Jerzego Tura przypominają teksty jego żony Barbry Tondos i córki Katarzyny Tur-Marciszuk, a także jego własne opracowanie nigdzie dotąd nie publikowane. Na koniec zamieszczono ciekawy tekst o cerkiewnych tkaninach liturgicznych i artykuł Wojciech Krukara podsumowujący toczącą się od pewnego czasu na łamach Płaju dyskusję o usytuowaniu źródeł Sanu. Do tomu, który jak zwykle zamykają miscellanea, dołączona jest mapa pt. Rafajłowa w skali 1:75000 obejmująca południową część Goragnów, Świdowiec i Połoninę Krasną.

Zawartość tomu:

Jan Skłodowski, Spacer historyczny po Rafajłowej,
Jan Skłodowski, Rzeczpospolita rafajłowska. Epizody wojenne i pomniki legionowe,
Konstanty Edward Cieszkowski, Pierwsze strzały w Rafajłowej,
Tadeusz M. Trajdos, Szlak bojowy II Brygady Legionów Polskichod marca 1915 r.,
Andrzej Wielocha, Dzieje kompanii huculskiej 2 pułku piechoty Legionów Polskich,
Paweł Ziemnicki, Stanisław Strzelecki – bohater spod Kirlibaby,
Leszek Rymarowicz, Pułkownik Norbert Okołowicz (1890–1943). Kartki do biografii,
Norbert Okołowicz, Noc z 15 na 16 lutego w II Brygadzie,
Norbert Okołowicz, Jek perszyj moseżnyckyj majster staw opryszkom,
Darusz Dyląg, Marsz zimowy „Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich”. Przyczynek do genezy i realizacji,
Katarzyna Tur-Marciszczuk, Koleje życia Jerzego Tura we wspomnieniach córki,
Rozmowy z Ojcem i Mamą. Katarzyna Tur-Marciszczuk rozmawia z Jerzym Turem i Barbarą Tondos,
Jerzy Tur, Zasadnicze cechy drewnianych cerkwi z okresu od XVI do początku XVII wieku,
Wojciech Krukar, O trzech źródłach Sanu,
Anna Warzecha, O cerkiewnych tkaninach liturgicznych Beskidu Sądeckiego. Przeszłość i teraźniejszość,
Miscellanea,
Fotografie barwne I-XVI,
Do tomu dołączona jest mapa „Rafajłowa” w skali 1:75 000 wydawnictwa PTR Kartografia.

ŹRÓDŁO: Towarzystwo Karpackie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *