Karpaty Polskie: Beskid Śląski

Posted by
Beskid Śląski
Beskid Śląski

Beskid Śląski – jest to najbardziej na zachód wysunięte pasmo górskie, należące do Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Rozciąga się od przełęczy Jabłonowskiej i doliny rzeki Olzy na zachodzie, po dolinę rzeki Soły na wschodzie. Od Beskidu Małego oddzielony jest Bramą Wilkowicką, natomiast od Beskidu Żywieckiego przełęczą Zwardońską. W obrębie masywu wyodrębnić można dwa główne pasma, zbudowane głównie z piaskowca godulskiego, które rozdziela dolina Wisły – Pasmo Czantorii i Stożka oraz Pasmo Baraniej Góry, niekiedy nazywane Pasmem Wiślańskim. Najwyższymi szczytami są Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Barania Góra (1220 m n.p.m.) oraz Klimczok (1117 m n.p.m.). Zaobserwować tu można bardzo ciekawe formacje skalne, np.: progi i wodospady w dolinach potoków czy różnorodne formy osuwiskowe podziemne i powierzchniowe. Ponadto Beskid Śląski charakteryzuje się największą liczbą jaskiń w rejonie polskich Karpat Zewnętrznych. Najdłuższą jest Jaskinia w Trzech Kopcach o długości 1254 m i głębokości 28 m.

Beskid Śląski
Beskid Śląski

Obszar Beskidu Śląskiego jest w większości zalesiony przez sztuczne monokultury świerkowe. Ze względu na duże zakornikowanie drzew, aktualnie prowadzone są prace zrywkowe, mające na celu przebudowę drzewostanu. Naturalny las jodłowo – bukowy zachował się tylko na północno – zachodnich zboczach Baraniej Góry. Prawie w całości teren pasma został objęty ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Utworzono również osiem obszarów rezerwatowych, ze względu na występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków flory i fauny. Tereny Beskidu Śląskiego są wspaniałym miejscem do uprawiania turystyki górskiej oraz sportów zimowych, ze względu na bardzo dobrze rozwiniętą sieć szlaków pieszych i narciarskich oraz sporą liczbę schronisk i innych obiektów noclegowych. Ponadto są to tereny bogate w zabytki architektury, np.: zamek książąt Sułkowskich czy kościół św. Barbary z 1690 r. w Bielsku-Białej. Do najbardziej znanych i popularnych miejscowości turystycznych znajdujących się w rejonie Beskidu Śląskiego należą Bielsko-Biała, Wisła, Ustroń, Szczyrk oraz Brenna.

GPS: 49.656756, 19.001553

GALERIA ZDJĘĆ – Beskid Śląski

Foto: I. Jóźwik

Opracowanie: K. Wujkowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *