Płaj 52

Posted by

cid_part1_d59fabb9_fe1e39bbrewasz_comUkazał się Almanach Karpacki Płaj 52 – półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2016. ISBN 978-83-85258-61-2. ISSN 1230-5898 (52). 224 stron + wklejka z archiwalnymi zdjęciami w sepii + wkładka ze zdjęciami w sepii 8 str, 117 ilustracji – zdjęć czarno-białych i rysunków, 11 mapek i planików. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Warszawa – Pruszków 2017. Cena: 30,00 zł

Spis treści

Zosia, która uratowała cerkiew — B. Mościcki

Mikołaj Seńkowski, fotograf Huculszczyzny — A. Wielocha

Połahna – Stanisława Vincenza przewodniczka po huculskiej duszy — L. Rymarowicz, I. i J. Zełenczuk

Czarnohora i jej unikatowe rośliny — J. Nesteruk

Iwan Franko u Jakibiuków w Krzyworówni nad Czeremoszem — H. Kutaszczuk

Hnitesa, czyli trzy dni w Górach Czywczyńskich — T. Gołkowski

Z dziejów Traktu Węgierskiego na Duklę — J. Kubit

Wrzesień 1939 na Przełęczy Dukielskiej — J. Kubit

Pipsztok 1 psp AK w Gorcach — R. M. Remiszewski

Przyczynek do poznania XIX-wiecznej Szczawnicy — M. Wawrzczak, J. Kozik

Zakręt Karpat — D. Księski

Co z tym Łukiem Karpat? — J. Montusiewicz

Miscellanea
Książki
Wkładka barwna: Wklejka z panoramami i widokami Czarnohory

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *