Grudniowe Spotkanie Karpackie

Posted by

grkarpat2Siedem wyjątkowych książek – laureatek Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Na grudniowym Spotkaniu Karpackim Bożena Mściwujewska-Kruk i Ryszard Kruk zaprezentują siedem wyjątkowych książek – laureatek Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, które każdy miłośnik Karpat, a szczególnie tych wznoszących się nad dolinami Dunajca i Popradu powinien przeczytać. Nagroda „Sądecczyzna” ma charakter honorowy i przyznawana jest za najlepszą, wydaną w kolejnym roku książkę odkrywającą nowe karty historii Sądecczyzny. Ustanowili ją w 2007 r. Odział Nowosądecki PTH, „Almanach Muszyny”, „Rocznik Sądecki” i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Zapraszamy jak zwykle do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy alei Na Skarpie 27 w piątek 19 grudnia 2014 r. o godz. 18. Dotychczasowi laureaci Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego: 2007 Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego; 2008 Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908–2008; 2009 Jerzy Giza, Nowosądecka Lista Katyńska; 2010 Józef Skrabski, Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna; 2011 Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945; 2012 Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego: księga pamięci; 2013 Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej: dzieje rodu.

Irena Wielocha

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *