Karpaty Rumuńskie: Góry Mehedinţi (Munţii Mehedinţi)

Posted by

Góry Mehedinţi (Munţii Mehedinţi) – jest to średnio wypiętrzone pasmo należące do Właściwych Karpat Południowych, stanowiące najniższą część grupy górskiej Godeanu – Retezat. Granicę z pasmami Cernei oraz Godeanu na zachodzie i północnym – zachodzie stanowi dolina rzeki Cernei, natomiast na południowym – wschodzie masyw się obniża przechodząc w pogórze.

Od strony północno – wschodniej masyw łączy się z grupą górską Şarba – Oslea, która stanowi część gór Vâlcan, natomiast właściwą granicę wschodnią z pasmem Vâlcan wyznacza dolina rzeki Motru. Najwyższymi wzniesieniami gór Mehedinţi są szczyty Vârful lui Stan, który wypiętrza się na wysokość 1466 m n.p.m., a także Piatra Cloşanilor osiągający 1421 m n.p.m. Podstawowym budulcem tego pasma są skały wapienne, jednakże występują tu również łupki krystaliczne, skały granitowe, zlepieńce, a także piaskowce.

Z uwagi na zróżnicowanie geologiczne wyróżnia się w obrębie grani głównej trzy mniejsze części: Culmea Cernei, masyw Vârful lui Stan – Pietrele Albe oraz masywy pomiędzy Hurcu i Domogled. Rejon gór gór Mehedinţi jest niezwykle bogaty w różnego rodzaju formy krasowe, co zapewne jest możliwe dzięki uwarunkowaniom geologicznym. Rozwinęła się tutaj, unikalna w skali całych Karpat, rzeźba nagiego krasu.

Odnaleźć tu można znaczną ilość jaskiń, niestety najczęściej niedostępnych bez specjalistycznego sprzętu. Do najciekawszych należy 153 – metrowa jaskinia Peştera Mare de la Şoronişte oraz krótsza Peştera de sub Şărban, którą z łatwością można zwiedzić. Typowym elementem krajobrazu tego pasma są również krasowe wąwozy, a wśród nich najbardziej oryginalny jest bez wątpienia Cheile Corcoaia.

Góry Mehedinţi charakteryzują się bogactwem flory, gdyż spotkać tu można wiele gatunków typowych dla strefy śródziemnomorskiej, tj.: perukowiec podolski, leszczynę turecką czy rzadką odmianę Tulipa hungarica undulatifolia, oraz gatunków endemicznych, np.: sosna czarna banacka, driakiew odmiany banackiej czy pszonak banacki. Świat zwierzęcy również reprezentowany jest przez wiele ciekawych gatunków, np.: niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, żmije nosorogie, skorpiony karpackie oraz ogromne rzesze motyli, które reprezentowane są przez około tysiąc gatunków.

W południowej części pasma warto odwiedzić osadę Ponoarele, w pobliżu której znajduje się Rezerwat Padurea de liliac, pole skał wapiennych oraz malownicze jezioro Zăton. Dla ochrony tych wyjątkowo cennych pod różnymi względami terenów w otoczeniu doliny Czerny, w 1990 roku został utworzony Park Narodowy Domogled – Valea Cernei, w którego obrębie znalazła się również część gór Mehedinţi.

Baza turystyczna w obrębie masywu nie jest zbyt rozwinięta, a najlepszym puntem wypadowym jest uzdrowisko Băile Herculane z ciepłymi źródłami, położone w dolinie rzeki Cernei. Pomimo słabego zagospodarowania, przez pasmo prowadzi znaczna ilość szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności.

Opracowanie: K. Wujkowska
foto: I. Jóźwik

ŹRÓDŁA:
Rumunia i Mołdowa – Praktyczny przewodnik Pascal
Towarzystwo Polsko Rumuńskie w Krakowie
Informacje własne

GPS: 45.000092, 22.567822

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *