Karpaty Rumuńskie: Park Narodowy Cheile Nerei-Beuşniţa

Posted by

Park obejmuje południową część Gór Anińskich i północny fragment Gór Locva. Pasma te, zaliczane do Gór Banackich, zbudowane są ze skał wapiennych. Park chroni przełomową dolinę rzeki Nera i liczne formy krasowe. Lasy zajmują 71% powierzchni Parku i są zróżnicowane na dwa piętra. Ciepłolubne zarośla i dąbrowy z dębem burgundzkim Quercus cerris i dębem węgierskim Quercus frainetto sięgają do 400–450 m n.p.m. Powyżej rozciągają się lasy liściaste z bukiem, dębem bezszypułkowym Quercus petraea i grabem. Flora roślin naczyniowych liczy około 1100 gatunków, w tym wiele elementów południowych: grab wschodni Carpinus orientalis, jesion mannowy Fraxinus ornus, myszopłoch Ruscus aculeatus, myszopłoch kolczasty Ruscus hypoglossum. Rosną tu także liczne gatunki endemiczne: goździk banacki Dianthus banaticus, goździk trójpęczkowy Dianthus trifasciculatus, jarząb Sorbus borbasii, jaskier Ranunculus flabellifolius i in. (Toader i Dumitru 2005, www.cheilenerei-beusnita.ro).

Opracowanie: Stanisław Kucharzyk
Bieszczadzki Park Narodowy
Tekst wykorzystano za zgodą autora
foto: I. Jóźwik

GPS: 44.87958, 21.80279

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *