Munţii Meseş

Posted by

Góry Meseş (Munţii Meseş) – położone są w północnej części Gór Zachodniorumuńskich, na granicy z Wyżyną Transylwańską. Na zachodzie kres pasma wytycza dolina rzeki Crasna, zaś wschodni skraj przebiega doliną rzeki Agrij, aż po kotlinę Huedin. Granica północno – zachodnia przebiega wzdłuż linii Crasna – Zalău – Jibou, natomiast na południu od masywu Vlădeasa pasmo oddzielone jest doliną rzeki Crişul Repede.

Z uwagi na fakt, iż w odcinku południowo – zachodnim góry Meseş naturalnie łączą się z górami Şes, często traktowane są jako jedna grupa górska. Najwyższą kulminacją pasma jest szczyt Măgura Priei, który osiąga wysokość 996 m n.p.m. Podstawowym budulcem występującym na tym terenie są skały krystaliczne oraz flisz karpacki, natomiast charakterystyczną roślinnością są lasy mieszane.

Ze względu na bardzo małą ilość wyznakowanych szlaków, infrastruktura turystyczna rozwinęła się głównie u podnóży gór oraz w rejonie szlaków komunikacyjnych. Pasmo przecięte jest szosą biegnącą na trasie Satu Mare – Cluj Napoca, która malowniczo wije się pośród gór. Miejscowość Şimleu Silvanie, która położona jest w kierunku północno – zachodnim od pasma Gór Meseş, jest miejscem narodzin polskiego króla – Stefana Batorego.

GPS: 47.104248, 23.018813

Foto: I. Jóźwik

Opracowanie: K. Wujkowska

ŹRÓDŁA: Wikipedia, Towarzystwo Polsko Rumuńskie w Krakowie, informacje własne

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *