ZAPOWIEDŹ IV OBOZU ZNAKARSKIEGO 2009

Posted by

znak24Pierwszego sierpnia rusza już trzeci z kolei obóz znakarski w Karpatach Ukraińskich i potrwa do 9 sierpnia. Trzeci rocznikowo bo w pierwszym roku znaczki na drzewach malowano i latem i jesienią. Na początku odbywało się to w ściśle zamkniętym gronie przyjaciół ale ogrom pracy jaki jest do zrobienia w górach Zakarpacia spowodował, że akcja stała się otwarta dla wszystkich chętnych. W zeszłym roku były to nawet dwa równoległe turnusy a w roku bieżącym planowane są trzy:

1- Obóz Kołoczawa (znakowanie Poloniny Piszkoni i części Połoniny Borżawy)
2- Obóz Lisiczowo (znakowanie centralnej części Połoniny Borżawy)
3- Obóz Ust Czorna (znakowanie zachodniej części Świdowca)

Zgłoszenia z krótkim opisem swojej osoby oraz ze znajomością Karpat Ukrainskich można wysyłać do organizatora na adres redakce@treking.cz. (ilość miejsc ograniczona). Ewentualne informację można też uzyskać w naszej redakcji admin@bieszczady.net.pl.

Znakowanie zakarpackiej części Karpat koordynuje i organizuje Karpackie Turystyczne Stowarzyszenie z Czech oraz ukraińskie służby ratownicze HPRZ MNS.

Koszty materiałów oraz w miarę możliwości koszty wolontariuszy pokrywa czeska organizacja „Człowiek w Potrzebie”

Znakowanie Karpat po stronie Iwano Frankowskiej koordynuje Vasyl Hutyriak z Fundacji „Karpackie Ścieżki” – powstało już tam około 400km znakowanych tras.

W okręgu zakarpackim do tej pory około 205 km ale palny są ambitne a w akcję angażuje się coraz więcej chętnych. Taki obóz to oprócz ciężkiej pracy też dobra zabawa i przygoda tym bardziej, że skład grup jest międzynarodowy (Ukraina, Czechy, Polska, Słowacja). Nasz serwis zaangażowany jest w akcję od 2007 roku.

Dobrą wiadomością dla turystów wybierających się w Gorgany zakarpackie jest to że czeska organizacja Člověk v tísni, o.p.s. zamierza na koniec tego roku wydać mapę w skali 1:50 000 Połonina Krasna, zachodnie Gorgany (okolice Ust Czornej i Kołoczawy). Realizacją ma się zająć polskie Wydawnictwo Ruthenus z Krosna a to gwarantuje, że mapa będzie na pewno dobra.

ŹRÓDŁO: Portal: Karpaty.travel.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *