Gorgany (Ґорґани)

Posted by

Gorgany (Ґорґани) – jest to pasmo górskie należące do grupy Zewnętrznych Karpat Wschodnich, równocześnie stanowiące część Beskidów Lesistych. Położone jest w zachodniej części Ukrainy, na północny – wschód od masywu Świdowca i Czarnohory. Podstawowym budulcem występującym w obrębie pasma jest flisz karpacki, a dokładnie piaskowce. Cechą charakterystyczną rzeźby terenu są głębokie doliny rzeczne, oddzielające od siebie poszczególne grzbiety, a co za tym idzie duże różnice wysokości względnych.

Roślinnością typową dla Gorganów są lasy bukowo – jodłowe oraz bory świerkowe, zaś powyżej górnej granicy lasu występują mocno rozwinięte pasma kosodrzewiny. Natomiast partie szczytowe najczęściej pokrywają obszary złomisk, a także niewielka ilość połonin. Rumowiska skalne potocznie określane są mianem „gorganu, bądź też „grechotami” i właśnie stąd wywodzi się nazwa masywu. Najwyższą kulminacją pasma jest szczyt Sywula, wypiętrzający się na wysokość 1836 m n.p.m., natomiast kolejne to Ihrowiec (1807 m n.p.m.) oraz Wysoka (1805 m n.p.m.).

Część wschodniego rejonu Gorganów została objęta ochroną w ramach Karpackiego Parku Narodowego /Карпатський Національний природний парк/, natomiast w części zachodniej w 1989 roku, utworzony został Park Narodowy „Synewir” (Національний природний парк „Синевир”), obejmujący teren o powierzchni 40 400 ha. Nazwa parku pochodzi od położonego na wysokości 989 m n.p.m. przepieknego jeziora Synewir.

Region ten charakteryzuje się bardzo małym zaludnieniem i dlatego uważany jest za jedno z najdzikszych pasm górskich w Europie. Dopiero w ostatnich latach rozpoczęto znakowanie szlaków turystycznych, lecz mimo to często jednymi z najlepszych punktów orientacyjnych w terenie są polskie przedwojenne słupki graniczne. Niegdyś liczne polskie schroniska niestety nie przetrwały do naszych czasów i niekiedy tylko można spotkać ich ruiny. Baza noclegowa jest bardzo skromna i opiera się głównie na turbazach, bądź też na kwaterach prywatnych.

GPS: 48.539355, 24.003105

Opracowanie: K. Wujkowska
foto: I. Jóźwik

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *