PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW UST CZORNA 2008

Posted by

ust2Równocześnie z turnusem w Kolczawie w dniach od 2. do 10.08.2008 będzie prowadzony II etap wytyczania szlaków turystycznych w Ust Czorne i jej okolicach – i tym razem przy współpracy z ukraińską służbą górską regionu Rusi Zakarpackiej HRPZ (GOPR) oraz tamtejszym naczelnikiem Regionu Tjaczewskiego. Celem letniego obozu ochotniczego będzie przede wszystkim wyznaczanie tras końcowych w dolinie Mokranky i Plajska z wyjściem na Popadu i Siwulju, dokończone zostanie również oznakowanie w okolicach przełęczy Legioniw – wszystko w koordynacji i przy współpracy z ukraińskimi kolegami z Regionu Iwano-Frankowskiego „Karpackie ścieżki” (patrz www.stezhky.org.ua). Oprócz umieszczania znaków z tworzywa sztucznego, instalowane będą również pierwsze drogowskazy, łącznie około trzydziestu kierunkowskazów i tablic na szczytach, wyczyszczone zostanie źródło pod połoniną Krasna a w okolicach miejscowości Ust Czorne przygotowane – odnowione zostaną dwa nowe żółte szlaki prowadzące na Stohy i Klimową. Nabór uczestników na turnus w Ust Czorne jest już zakończony!

ŹRÓDŁO: Aleš Kučera

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *