Jedyne tego typu miejsce w Polsce

Posted by

W poniedziałek 16 grudnia br. w Komborni oficjalnie otwarto Salon Win Karpackich, wspólne przedsięwzięcia Fundacji Eno Carpathian oraz Dworu Kombornia Hotel & SPA. Salon urządzony został w XVIII-wiecznej piwnicy na terenie zespołu dworskiego w Komborni i mieści reprezentatywną kolekcja win z rożnych regionów winiarskich Karpat, leżących na terenie Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii i Polski.

wina2Goście odwiedzający Salon będą mogli samodzielnie i według swojego uznania, przez 60 lub 90 minut, smakować wszystkie wina udostępnione do degustacji, bądź uczestniczyć w degustacjach komentowanych. Jako że, jest to jedyne miejsce w Polsce gdzie w formule degustacji czasowych i tak znacznej ilości można spróbować win z Karpat, Salon Win Karpackich ma szansę stać się interesującym punktem na kulinarno-enologicznej mapie miejsc koniecznych do odwiedzenia.

Kolekcja Salonu jest owocem enologicznych podróży w poszukiwaniu kunsztownych kompozycji smaków i aromatów, jakie degustować można u wiodących producentów tego trunku. Aby wino mogło być zaprezentowane w Salonie musi pochodzić z regionów położonych na obszarze Karpat i być uznane w swoim regionie lub kraju pochodzenia. Dzięki temu, odwiedzający Salon Goście mogą odbyć enologiczną podroż degustując interesujące, reprezentatywne dla danego regionu wina, w tym także polskie wina z Podkarpacia.

wina3Salon Win Karpackich jest współczesnym odniesieniem do bardzo długiej tradycji. Niegdyś, leżące przy trakcie węgierskim, piwnice dworskie w Komborni pełne były nie tylko węgierskiego wina. Zachowały się historyczne przekazy świadczące o zaangażowaniu dawnych właścicieli Komborni w budowę samego traktu węgierskiego, dzięki któremu wina od naszych południowych sąsiadów trafiały na stoły polskich królów i szlachty.Ze stwierdzeniem, że na smak i aromat wina decydujący wpływ ma terroir nikt dziś nie dyskutuje. To sprawia, że trudno znaleźć bardziej „lokalny” produkt niż wino, trudno poznać lepiej charakterystyczny „smak” danego miejsca niż poprzez smak i bukiet wina, które tam się rodzi. Wino w Karpatach ma znacznie dłuższa historię niż to, które powstaje w Nowym Świecie. Niezasłużenie jest u nas stosunkowo słabo znane. Salon Win Karpackich zaprasza do enopodróży po regionach karpackich i bliższego poznania jak pachną i smakują. Więcej informacji na stronie: www.SalonWinKarpackich.pl

Krzysztof Zieliński

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *