Międzynarodowa skala zagrożenia lawinowego

Posted by

Stopień zagrożenia 1 mały (nieznaczny)

stopien1Pokrywa śniegowa jest na ogół utrwalona i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest możliwe na bardzo niewielu ekstremalnych stokach, głównie przy dodatkowym dużym obciążeniu (2) (związana). Na ogół bezpieczne warunki dla wędrówek.

Stopień zagrożenia 2 umiarkowany

stopien2Pokrywa śniegowa jest tylko na niektórych (1) bardziej stromych stokach umiarkowanie stabilna, na ogół jednak wystarczająco utrwalona. Wyzwolenie lawiny możliwe przede wszystkim na wskazanych w aktualnym komunikacie stromych stokach, głównie przy dodatkowym dużym obciążeniu (2). Nie należy się spodziewać samorzutnego schodzenia dużych lawin. Korzystne warunki dla wędrówek pod warunkiem uważnego wyboru trasy szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie pod względem wystawy i wysokości.

Stopień zagrożenia 3 znaczny

stopien3Na wielu (1) stromych stokach pokrywa śniegowa jest utrwalona tylko umiarkowanie lub słabo. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu dodatkowym (2) przede wszystkim na wskazanych w aktualnym komunikacie stromych stokach. W określonych warunkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich bądź także pojedynczych dużych lawin. Poruszanie się wymaga doświadczenia oraz posiadania zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków wskazanych w komunikacie pod względem wystawy i wysokości.

Stopień zagrożenia 4 duży

stopien4Pokrywa śniegowa jest słabo utrwalona na większości (1) stromych stoków. Wyzwolenie lawin jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu dodatkowym (2) na większości wskazanych w aktualnym komunikacie stromych stoków. W określonych warunkach możliwe jest samorzutne schodzenie wielu średnich rozmiarów lawin i dużych lawin. Poruszanie się wymaga bardzo dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków oraz brać pod uwagę lawiny z wyżej położonych stoków.

Stopień zagrożenia 5 bardzo duży

stopien5Pokrywa śniegowa jest na rozległym obszarze słabo utrwalona i w znacznym stopniu chwiejna. Należy spodziewać się samorzutnego schodzenia wielu dużych lawin, także na umiarkowanie stromych stokach. Wysoce niekorzystne warunki. Unikać otwartego terenu.

(1) Bliższe dane zawiera komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).
(2) Obciążenie dodatkowe:
duże, np. grupa narciarzy poruszająca się bez zachowania między nimi odstępów, skuter, ratrak
małe, np. samotny narciarz lub osoba na rakietach,

Nastromienie i charakterystyka stoków:

stoki umiarkowanie strome – poniżej 30 stopni
stoki strome – stoki o nachyleniu powyżej 30 stopni
ekstremalne stoki – stoki o wyjątkowo niekorzystnym układzie pod względem nastromienia (zwykle powyżej 40 stopni), profilu, bliskości grzbietu, powierzchni czy pokrycia

Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powstałe bez udziału człowieka

Wystawa: kierunek kompasu zgodny z linią spadku stoku

ŹRÓDŁO: GOPR

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *