Munţii Metaliferi

Rudawy Siedmiogrodzkie (Munţii Metaliferi) – są pasmem pochodzenia wulkanicznego, położonym w południowej części Gór Zachodniorumuńskich. Północną granicę z Górami Bihor