Cerkiew w Kołodnem – Ukraina

Posted by
dsc02799
Kołodne

Cerkiew pw. Świętego Mikołaja w Kołodnem jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych drewnianych świątyń na Ukrainie. Dosyć często jej sylwetka porównywana jest do średniowiecznego rycerza okrytego zbroją, zaś barokowa wieża do jego hełmu. Natomiast rosnące wokoło wiekowe dęby mają symbolizować jego armię.

Cerkiew została wybudowana w 1470 roku w przysiółku Odarów, a dopiero później przeniesiono ją na miejsce obecnej lokalizacji. W późniejszych wiekach świątynię wielokrotnie przebudowywano, dodając różne elementy architektury i wystroju, co niewątpliwie dodatkowo wpływa na jej unikalny charakter. Specjaliści w dziedzinie architektury twierdzą, iż ponad 500 – letni budynek nadal zachowuje pewne cechy budowli obronnych. Jednym z najstarszych zachowanych elementów świątyni jest oryginalne okienko w kształcie krzyża równoramiennego na wschodniej ścianie ołtarza oraz okrągłe okna na ścianie północnej. Uwagę zwracają również, rzadko dziś spotykane w takiej formie, metalowe okucia na wrotach. Niegdyś wnętrze cerkwi było bogato zdobione przez przepiękne malowidła i freski, które stanowiły ciekawy przykład syntezy sztuki od XV do XVIII wieku.

dsc02803Obecny ikonostas powstał w pierwszej połowie XVII wieku, a autorem jego był artysta Eliasz z Chustu. Pracę nad nim ukończył w 1737 roku, o czym informuje nas napis na tyłach Carskich Wrót. Ten piękny zabytkowy obiekt, pozbawiony należytej ochrony i opieki, przez lata popadał w ruinę. Dach uległ zniszczeniu, a lejąca się do środka woda znacznie naruszyła polichromie, którą pokryte były ściany i sufit. Odwiedzając to miejsce w 2006 roku byłem przekonany, iż za parę lat i ta piękna cerkiew przestanie istnieć. Na szczęście w 2007 roku, rozpoczęto prace renowacyjne i konserwatorskie, sfinansowane przez Ambasadę USA na Ukrainie, które uchroniły świątynię przed zagładą.

GPS: 48.163247, 23.601331

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *