Karpaty Rumuńskie: Park Narodowy Semenic – Cheile Caraşului

Posted by

Park obejmuje zachodnią część Gór Anińskich i wschodni fragment Masywu Semenic. Pasma te, zaliczane do Gór Banackich, zbudowane są z wapieni i skał metamorficznych. Najbardziej charakterystyczne dla gór Anińskich są długie krasowe wąwozy. W górach tych znajduje się także wiele jaskiń (m.in. jaskinia Comarnic – 6 km długości). Lasy zajmują 83% powierzchni Parku i są tworzone głównie przez buki i jodły. W Parku występuje blisko 1100 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne endemity: goździk banacki Dianthus banaticus, len Linum uninerve, Athamantha turbith subsp. hungarica, rogownica banacka Cerastium banaticum, przegorzan banacki Echinops banaticus, jarząb Sorbus borbasii (Toader i Dumitru 2005, www.pnscc.ro).

Opracowanie: Stanisław Kucharzyk
Bieszczadzki Park Narodowy
Tekst wykorzystano za zgodą autora
foto: I. Jóźwik

GPS: 45.15587, 21.95813

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *