Karpaty Ukraińskie: Czarnohora (Чорногора)

Posted by

Czarnohora (Чорногора) – jest to najwyższe pasmo Beskidów Połonińskich, należące do Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Położone jest na terenie zachodniej Ukrainy, pomiędzy dolinami Czarnej Cisy (Чорна Тиса) i Czarnego Czeremoszu (Чорний Черемош). Od strony północno – zachodniej Czarnohora graniczy z masywem Świdowca i Gorganów, od północno – wschodniej z Połoninami Hryniawskimi, natomiast od południa z górami Marmaroskimi. Najwyższą kulminacją pasma jest Howerla (Говерла), osiągająca wysokość 2061 m n.p.m., równocześnie będąca najwyższym szczytem Ukrainy. Do najwybitniejszych szczytów Czarnohory należą również: Brebeneskuł (Бребенескул) 2037 m n.p.m., Pop Iwan (Піп Іван) 2022 m n.p.m., Gutin Tomnatyk (Гутин Томнатик) 2016 m n.p.m. oraz Petros (Петрос) 2020 m n.p.m.

Charakterystyczną rzeźbą terenu pasma Czarnohory, są długie i łagodne grzbiety, zaś podstawowym budulcem tutaj występującym są skały fliszowe. Niezwykle malowniczym elementem krajobrazu są jeziorka wysokogórskie, najczęściej pochodzenia polodowcowego, bądź osuwiskowego. Tutaj też znajduje się najwyżej położony zbiornik na terenie Ukrainy – Staw Brebrneskuł (1801 m n.p.m.). Dosyć charakterystyczną częścią przyrody czarnohorskiej są źródła mineralne, których na tym obszarze jest całkiem sporo. W obrębie masywu wyróżnia się cztery, typowe piętra roślinne. Niższe partie i stoki pokrywają lasy bukowe, natomiast wyższe części zajmują lasy iglaste z przewagą świerka i jodły. Powyżej 1850 m n.p.m. występuje roślinność subalpejska, zaś grzbiety pokrywają murawy wysokogórskie. Z uwagi na unikalną florę i faunę, obszar ten został objęty ochroną w ramach Karpackiego Parku Narodowego oraz Karpackiego Parku Biosfery. W roku 2007, zachowany drzewostan pierwotnego lasu bukowego, został również wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W obrębie masywu znajduje się sporo wyznakowanych szlaków turystycznych, jednakże nie zawsze są w najlepszym stanie. Pomocne mogą okazać się stare, polskie słupki graniczne, które wyznaczają główny szlak łączący Howerlę z Popem Iwanem. Głównymi punktami wypadowymi w pasmo Czarnohory, z uwagi na rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz bazę noclegową, są od strony wschodniej miejscowości Worochta (Воро́хта), Dzembronia (Дземброня) i Werchowyna (Верховина), zaś od strony zachodniej Jasinia (Ясіня) i Rachów (Рахів). Przy okazji wypraw w góry, warto również odwiedzić dwie zabytkowe cerkwie w Worochcie, jak również jeden z kilku geograficznych „środków Europy” w okolicach Rachowa.

Opracowanie: K. Wujkowska
foto: M. Scelina

GPS: 48.1568, 24.50221

Nawiguj: https://goo.gl/maps/uwXJKW9YA1x

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *