Góry Aninei (Munţii Aninei)

Posted by
Cascada La Vaioaga
Cascada La Vaioaga

Góry Aninei (Munţii Aninei) – jest to słabo wypiętrzone pasmo, należące do grupy Gór Banackich, którego nazwa wywodzi się od miasta Anina. Najwyższym szczytem tego masywu jest Leordiş, który osiąga wysokość 1160 m n.p.m.. Naturalną granicą północną gór jest dolina rzeki Bârzava w rejonie miasta Reşiţa, w kierunku południowym zaś pasmo Aninei stopniowo się obniża, przechodząc w kotlinę Almaj, która utworzona została przez dolinę rzeki Nery. Na wschodzie, od gór Semenic, masyw oddzielony jest górnym biegiem rzeki Bârzava oraz potokiem Poneasca, natomiast zachodnie zbocza gór Aninei początkowo przechodzą we wzgórza, a następnie w nizinę. Od północnego – zachodu z masywem Aninei sąsiaduje niskie, lesiste pogórze Dognecei (węg. Dognácskai), z najwyższym wzniesieniem – Poiata (615 m n.p.m.).

Jeziorko Drakuli
Jeziorko Drakuli

Roślinnością charakterystyczną dla tego pasma są lasy liściaste z przewagą buków, olch i grabów, lecz niekiedy występują również drzewostany świerkowo – jodłowe. Spotyka się tu także roślinność typową dla strefy śródziemnomorskiej. Świat zwierzęcy w rejonie gór Aninei jest niezwykle bogaty, gdyż między innymi występują tu wilki, dziki, jelenie, swiele gatunków płazów, jadowite wije a także żmije i skorpiony karpackie. Na szczególną uwagę zasługuje dolina rzeki Nery, która malowniczo wcina się pomiędzy wapienne ściany masywu, jak również dolina potoku Beu, w której możemy podziwiać wspaniałe kaskady, a także niewielkie szmaragdowe jeziorko Ochiu Bei. Równie ciekawe i warte zobaczenia są wąwozy krasowe, np.: Cheile Caraş czy Cheile Gârlişte. Góry Aninei są również rajem dla speleologów, ze względu na sporą ilość występujących tu jaskiń o imponujących rozmiarach, np.: jaskinia Comarnic o długości 4000 m. Planując zwiedzanie pasma warto uwzględnić trasę do jeziorka Lacul Dracului, które powstało w wyniku zapadnięcia się części jaskinii. Baza turystyczna w okolicach stopniowo się rozwija, zaś szlaki turystyczne są w dość dobrym stanie.

GPS: 45.014356, 21.923992

GALERIA ZDJĘĆ Munţii Aninei

Opracowanie: K. Wujkowska
ŹRÓDŁA: Wikipedia, karpaty.net, Towarzystwo Polsko Rumuńskie w Krakowie, informacje własne

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *