Świdowiec

Posted by

Świdowiec (ukr. Свидівець) – jest to pasmo górskie zaliczane do regionu Beskidów Połonińskich, będących częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Położone jest na terenie zachodniej Ukrainy, pomiędzy dolinami rzek Brusturianki, Tereszwy oraz Cisy i zajmuje obszar około 1500 km2. Południową granicę z górami Marmaroskimi i wschodnią z Czarnohorą wytycza dolina rzeki Cisy, natomiast zachodni kres wyznaczają przełomy Tereszwy i oddzielają Świdowiec od Połoniny Krasnej. Granica północna z Gorganami przebiega przez przełęcz Okole na wysokości 1194 m n.p.m.

asyw Świdowca rozciąga się na długości około 25 kilometrów z północnego zachodu na południowy wschód, jednakże sam grzbiet główny jest dość krótki. Natomiast w kierunku południowym odchodzą od niego długie ramiona, nazywane Płajami Świdowieckimi – Bliźnicki, Tatulski, Stajkowy, a także Apecki. Najwyższą kulminacją pasma jest położona w obrębie grzbietu głównego, dwuwierzchołkowa Bliźnica, osiągająca wysokość 1883 m n.p.m. Do najwyższych szczytów należą również Stoh (1707 m n.p.m.),Tatulska (1774 m n.p.m.), Todiaska (1764 m n.p.m.) oraz Ungariaska (1707 m n.p.m.).

Większość obszaru pokrywają rozległe połoniny, które wykorzystywane są do wypasu. Niższe partie stoków i boczne grzbiety porastają lasy jodłowe, bukowe oraz świerkowo – bukowe, natomiast praktycznie nie występuje tu piętro kosodrzewiny. W 2007 roku pierwotny las bukowy Świdowca został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warto również wspomnieć, że występuje tu znaczna ilość roślin chronionych oraz karpackich endemitów.

Masyw zbudowany jest ze skał osadowych płaszczowiny czarnohorskiej. Na wschodnich i północnych zboczach można odnaleźć ślady zlodowacenia, w postaci kotłów polodowcowych, moren oraz pojedynczych jezior polodowcowych (np.: Ворожеська, Драгобратське, Апшинець). Częściowo rejon Świdowca objęty został ochroną w ramach Karpackiego Parku Narodowego.

Infrastruktura turystyczna rozwija się głównie w dolinie Cisy, Tereszwy oraz Czarnej Cisy, zaś dogodny punkt startowy do wędrówek pieszych może stanowić Ust Czorna, Drohobrat czy Jasinia. W ostatnich latach wyznakowano znaczną ilość nowych szlaków turystycznych z inicjatywy czeskiej fundacji „Karpackie Ścieżki”, z pomocą służby ratownictwa górskiego HRPZ oraz wolontariuszy z Czech, Polski i Ukrainy.

Opracowanie: K. Wujkowska
foto: I. Jóźwik

ŹRÓDŁA:
Przewodnik Wyd. Bezdroża
Praktyczny przewodnik Pascal
Wikipedia
Informacje własne

GPS: 48.282472, 24.141056

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *