Karpaty Ukraińskie: Park Narodowy Synevyr (Синевир)

Posted by

Obejmuje południowo-zachodnią część Gorganow (Karpaty Lesiste) i połnocno-zachodnią Połoniny Krasnej (Beskidy Połonińskie). Park zajmuje gorną część zlewni Terebli z licznymi dopływami, na ktorych znajdują się klauzy i jeziora osuwiskowe – Synewyr (4,2 ha) i Ozirtse. Lasy jodłowo-bukowe sięgają tu do wysokości 850–900 m n.p.m., bukowo-jodłowo-świerkowe 950–1000 m n.p.m., a gornoreglowe świerczyny do 1200–1300 m n.p.m. Ponad gorną granicą lasu występują zarośla kosodrzewiny, grechoty i połoniny. Flora Parku liczy 890 gatunkow roślin naczyniowych, w tym 45 gatunkow rzadkich wymienionych w Czerwonej Księdze Ukrainy (m.in. arnika gorska Arnica montana, szparag Asparagus brachyphyllus, kłoć wiechowata Cladiummariscus, limba Pinus cembra i inne) (ukrainainkognita.org.ua/pzf/ZAP_NPP/SynevyrNPP.htm, carpathians.org.ua/Synevyr/, Maryskevych i in. 2007).

Opracowanie: Stanisław Kucharzyk
Bieszczadzki Park Narodowy
Tekst wykorzystano za zgodą autora
foto: I. Jóźwik

GPS: 48.45722, 23.71858

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *