Przewodnik po zbiorach huculskich

Posted by

rocznikMuzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie posiada największe w Polsce, liczące około dwóch tysięcy eksponatów, zbiory huculskie. Są to m.in.: stroje, biżuteria, broń, ceramika, instrumenty muzyczne, a także figurki z sera oraz bogata kolekcja pisanek. Nie brak też charakterystycznego dla Huculszczyzny malarstwa na szkle i ikon. „Przewodnik po zbiorach huculskich MEK” wydany jako Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, t. XV jest pierwszą próbą usystematyzowania i opisu tego zbioru. Istotną częścią publikacji stanowi tekst dr Urszuli Janickiej-Krzywdy wprowadzający czytelnika w świat tradycyjnej huculskiej kultury. A oto jego zawartość:

Antoni Bartosz – Słowo wstępne
Urszula Janicka-Krzywda – Huculi jako grupa etnograficzna. Dzieje i charakterystyka badań
Magdalena Dolińska – Wnętrze huculskie – inspiracje w pamiątkarstwie
Marek Grabski – Kolekcja ceramiki pokuckiej
Elżbieta Pobiegły – Ubiory huculskie
Barbara Kożuch – Biżuteria huculska
Piotr Worytkiewicz – Sposoby niecenia ognia i fajki na Huculszczyźnie
Krystyna Reinfuss-Janusz – Pistolety i prochownice huculskie
Małgorzata Oleszkiewicz – Bartky, p’ałycie i kełefy – o laskach huculskich
Grażyna Pylą- Ludowe instrumenty muzyczne na Huculszczyźnie
Grażyna Pylą – Pisanki huculskie.
Małgorzata Oleszkiewicz – Huculskie bar’ańczyky- figurki z sera
Grzegorz Graff – Malarstwo ikonowe i rzeźba z Huculszczyzny
Grażyna Mosio – Z huculskich obrazn’yków. Obrazy na szkle
Alicja Małeta – Dawna Huculszczyzna w fotografiach
Anna Spiss – Pozdrowienia z Huculszczyzny, czyli zbiór pocztówek „huculskich”
Marian Długosz – Zbiory huculskie – kwerenda w muzeach krakowskich.
Literatura – wybór
Indeks osobowy
Indeks geograficzny
Noty o autorach

Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, t. XV, Przewodnik po zbiorach huculskich Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, b. d. w. form. B5, str. 370

ŹRÓDŁO: Towarzystwo Karpackie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *