Różanecznik wschodniokarpacki

Posted by

rozanecznik2Różanecznik wschodniokarpacki Rhododendron kotschyi uznawany jest za jeden z roślinnych symboli Czarnohory, którego kwitnące płaty wczesnym latem nadają połoninom tego pasma różowej barwy. Ta wysokogórska krzewinka dorasta maksymalnie do 50cm, zazwyczaj osiąga około 30cm. Eliptyczne, skórzaste, z wierzchu ciemnozielone, od spodu rdzawobrązowe liście są zimozielone.

Różowe kwiaty zebrane są po kilka w szczytowych baldaszkach. Czasami zdarzają się okazy o kwiatach białych. Najlepszą porą do podziwiania kwitnących różaneczników jest czerwiec-lipec, ale pierwsze kwiaty można już spotkać w połowie maja, a ostatnie nawet jeszcze we wrześniu. Różanecznik rośnie przede wszystkim w piętrze subalpejskim i alpejskim na połoninach, w borówczyskach i wśród zaroślach kosodrzewiny. Sporadycznie schodzi w piętro regla górnego, gdzie czasami można spotkać go wśród borówczysk na wyrębach i zarastających pastwiskach. Preferuje podłoże skał ubogich w węglan wapnia.

rhododendron-kotschyi-4W Karpatach nielicznie występuje w Gorganach i na Świdowcu. Podawany był również kiedyś z Borżawy. Począwszy od Czarnohory poprzez Góry Marmaroskie jest pospolity w całych Karpatach Wschodnich i Południowych. Poza Karpatami spotykany jest również w górach Bułgarii i Macedonii. Uznawany jest za wschodnio-południowokarpacko-bałkański endemit (siedmiogrodzko-banacki). Obecność różanecznika we florze Karpat Wschodnich i Południowych upodabnia je nieco do Alp, gdzie występują dwa gatunki z rodzaju Rhododendron.

Kwitnące łany różaneczników są jednym z najpiękniejszych czarnohorskich widoków. Wczesnym latem w okresie masowego kwitnienia szczególnie efektownie prezentują się przygrzbietowe partie Dancerza i zbocza Turkuła. Dlatego zachęcamy wszystkich do podziwiania i ochrony piękna karpackiej przyrody.

Opracowanie: M. Scelina
Foto: M. Scelina

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *