Redyk Karpacki TRANSHUMANCE 2013

Posted by

Wędrówka pasterzy z owcami – 11 maj – 14 września 2013
Trasa ok. 1400 km przez tereny górskie
RUMUNIA – UKRAINA – POLSKA – SŁOWACJA – CZECHY
Święto Baców Karpackich – 21 kwietnia – Ludźmierz
Poznaj historię, tożsamość i naturę Karpat.
Wesprzyj pasterzy na Huculszczyźnie!
Wędruj z nami poprzez udział w imprezach towarzyszących Redykowi!

 

Celem Redyku jest międzynarodowe spotkanie ludzi żyjących i tworzących w Karpatach, ich integracja, możliwość poznania oraz pokazania bogactwa kulturowego mieszkańców, jak również bogactwa i unikatowości przyrody oraz sposobu na zrównoważony rozwój terenów górskich, co wpisuje się w program Konwencji Karpackiej. Redyk ma również na celu wzmocnienie partnerstwa ludzi gór przez uczczenie wędrówek pasterzy wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia obszaru gór i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty.

 

Głównym elementem projektu będzie ok. 120-dniowa wędrówka zawodowych pasterzy ze stadem 300 owiec trasą karpacką ok. 1300 km z Rumunii przez Ukrainę do Polski i Czech, w projekcie również partnerski udział Słowacji. Projekt rozpoczyna się Świętem Baców Karpackich w Ludźmierzu w dniu 21 kwietnia 2013r., natomiast Uroczysta Inauguracja Redyku odbędzie się w Rumunii, w regionie Brasov w miejscowości Rotbav 11 maja 2013r. Pierwsze stado ok. 300 owiec podążać będzie z Transylwanii z Rumunii do Huculszczyzny na Ukrainie, gdzie zostanie przekazane w formie darowizny dla charytatywnej organizacji „Czerwony Krzyż na Ukrainie”, by później przekazane było z kolei góralom – Hucułom w celu ich wsparcia w zachowaniu tradycji pasterskich na tych terenach.
Drugi etap wędrówki z kolejnym stadem 300 owiec rozpocznie się 1 lipca w Wołosatem i będzie trwał na terenach górskich w Polsce do 25 sierpnia, później owce powędrują na teren Czech aż do 14 września 2013r. Na trasie wędrówki lub w jej pobliżu odbywać się będą liczne wydarzenia towarzyszące i imprezy kulturalne organizowane przez lokalne społeczności, władze samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Będzie to zaczyn do rozwoju współpracy kulturowo-gospodarczej krajów karpackich.
Aby zrealizować „Redyk Karpacki 2013” od trzech lat prowadzone są rozmowy z zawodowymi pasterzami i hodowcami owiec z krajów karpackich (m.in. z Transylwanii w Rumunii i z Huculszczyzny na Ukrainie). Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne” nawiązała współpracę z samorządami, z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
Projekt nie ma charakteru komercyjnego, ani też nie jest realizowany w ramach dotacji unijnych. Jest to inicjatywa oddolna, projekt ma charakter społeczny i kulturowy, zależy nam na szerokiej kampanii informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej, dlatego też zapraszamy do współpracy nie tylko organizacje pozarządowe, lokalne samorządy i przedstawicieli władz wojewódzkich i państwowych, ale wszystkie media lokalne działające na planowanej trasie Redyku. Do udziału w zapraszamy również sponsorów, którzy włączają się w realizację projektu poprzez np. użyczenie sprzętu technicznego, jak również indywidualne osoby, które chciałyby się włączyć poprzez przekazanie np. darowizny na zakup owiec na Redyk.

Więcej informacji na stronach: www.redykkarpacki.pl , www.transhumance.pl

Maria Kohut
Biuro Fundacji
foto: I. Jóźwik

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *