Trwa usuwanie szkód od okiści w lasach

Posted by

szkody2Potwierdziły się wstępne szacunki mówiące o znacznych szkodach w lasach Podkarpacia, wyrządzonych przez okiść w połowie października tego roku. Obecnie w nadleśnictwach trwa usuwanie szkód i porządkowanie zniszczonych powierzchni. Do wyrobienia i wywozu z lasu pozostaje jeszcze ponad 200 tysięcy metrów sześciennych drewna pochodzącego z drzew powalonych śniegiem. Największe szkody zanotowano w nadleśnictwach: Komańcza (prawie 49 tys. m. sześć.), Lutowiska (ok. 16 tys .) i Baligród (13 tys.).

Do naprawy leśnicy mają uszkodzenia w ogrodzeniach szkółek i upraw leśnych na łącznej długości 290 kilometrów. Mokry śnieg spowodował też zniszczenia w uprawach i młodnikach na powierzchni 5,5 tysiąca hektarów. Wiele młodych drzewek, zwłaszcza liściastych, jest połamanych lub trwale odkształconych.
– Trzeba pamiętać, że szkody w uprawach i w starszych drzewostanach mają przed wszystkim charakter ekologiczny i nie da się ich do końca wycenić – mówi Edward Balwierczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Szacunkowe koszty usuwania szkód w samej hodowli lasu zamykają się kwotą prawie czterech milionów złotych.
Najpilniejszą sprawą jest naprawa ogrodzeń upraw, by wieloletnie wysiłki leśników nie zostały zniweczone przez żerującą na pędach młodych drzewek zwierzynę. Udrożnione zostały już wszystkie trasy komunikacyjne na terenach leśnych, przejezdne są również szlaki zrywkowe do powierzchni, na których zalega największa masa powalonych drzew.
Oszacowana ilość drewna, pochodzącego z tegorocznych szkód, stanowi jedną ósmą rocznego pozyskania na terenie RDLP w Krośnie i może znacząco wpłynąć na układ sortymentów drzewnych w obrocie handlowym w roku przyszłym.

ŹRÓDŁO: Edward Marszałek
rzecznik RDLP w Krośnie
fot. Zdzisław Mazur (Nadl. Komańcza)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *