Karpaty Rumuńskie: Park Narodowy Defileul Jiului

Posted by

Park chroni dolinę przełomową rzeki Jiu zbudowaną głownie ze skał wapiennych. Rzeka ta rozdziela gory Parang w Grupie Parangu i Gory Vilcan (Wulkańskie) w Grupie Godeanu-Retezat. Lasy pokrywają 84,5% powierzchni. Dominują tu żyzne i kwaśne buczyny dackie. Ponad 3800 ha lasow zaliczanych jest do ekosystemow o charakterze pierwotnym. Flora roślin naczyniowych obejmuje ponad 1100 gatunkow, wśrod ktorych liczne są gatunki endemiczne (Athamantha turbith subsp. hungarica, chaber Centaurea coziensis, goździk Hentera Dianthus henteri, goździk ostrolistny Dianthus spiculifolius, goździk wąskolistny Dianthus tenuifolius, przylaszczka siedmiogrodzka Hepatica transsilvanica, len Linum uninerve, macierzanka Thymus comosus) (Stoiculescu 2005, www.defileuljiului.ro).

Opracowanie: Stanisław Kucharzyk
Bieszczadzki Park Narodowy
Tekst wykorzystano za zgodą autora

foto: I. Jóźwik

GPS: 45.27984, 23.3881

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *