IV Bieg Narciarski Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Posted by

bklW sobotę 9 stycznia 2010 roku na trasie z Wetliny do Woli Michowej zostanie rozegrany IV Bieg Narciarski Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej pod hasłem „Od Niedźwiedzia aż do Kija”. Start o godz. 9.30 ze składnicy Lasów Państwowych w Wetlinie. Uroczyste zakończenie biegu odbędzie się w Ośrodku „Latarnia Wagabundy” w Woli Michowej. Patronat honorowy nad imprezą objął Edward Balwierczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Regulamin przewiduje rywalizację na dystansach:
– 11 km – meta w Przysłupiu,
– 23 km- meta w Majdanie,
– 41 km – meta w Woli Michowej.
Inicjatorami imprezy są Piotr „Niedźwiedź” Ostrowski z Wetliny i Wojciech „Kiju” Gosztyła z Woli Michowej.

– Poprzednie trzy edycje okazały się nadzwyczaj udanymi imprezami o charakterze sportowo-rekreacyjnym i przyciągnęły wielu miłośników biegania na nartach – zapewnia Piotr Ostrowski. – Mając za sobą tak dobre doświadczenia, z wielkim sercem przystąpiliśmy do organizacji kolejnego narciarskiego spotkania w Bieszczadach. Serdecznie zapraszamy!Uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy dyplom i medal, zaś dla zwycięzców przewidziano nagrody. Przewidywana liczba miejsc startowych – 180, decyduje kolejność zgłoszeń. Lista startowa będzie zamknięta 6 stycznia 2010 r. o godzinie 20.00.

Kartę zgłoszeniową wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres e-mail: bieg@komancza.info lub pocztą na adres: Piotr Ostrowski 38-608 Wetlina 73. Szczegóły i bieżąca informacja na: http://www.komancza.info/content/view/363

ŹRÓDŁO: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

REGULAMIN BIEGU
IV Bieszczadzki Bieg Narciarski Szlakiem Kolejki Leśnej„OD NIEDŹWIEDZIA AŻ DO KIJA”

Termin biegu 09.01.2010 r. styl klasyczny.
Impreza ma charakter rekreacyjny. Prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.

OPIS TRASY
Początek biegu: Składnica L.P w Wetlinie – start godz. 9.30.
Zakończenie biegu: Ośrodek „Latarnia Wagabundy” w Woli Michowej ok. godz. 15.00.
Dystanse: 41 km (meta w Woli Michowej), 23 km (meta w Majdanie), 11 km (meta w Przysłupiu).
Na trasie biegu będą przygotowane trzy punkty żywieniowo – kontrolne: 1. Przysłup na 11 km, 2. Majdan na 23 km, 3. Balnica na 33 km.
Warunkiem kontynuacji biegu na dystansie 41 km, na odcinku Majdan – Wola Michowa będzie przekroczenie punktu kontrolnego w Majdanie (23km) najpóźniej do godz. 13.00.
Uczestnicy biegu klasyfikowani będą na zadeklarowanych dystansach.
Dla zawodników kończących bieg w Przysłupiu lub w Majdanie, organizatorzy zapewniają bezpłatny transport na metę w Woli Michowej.
Trasa biegnie torowiskiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej przez następujące miejscowości: Wetlina, Smerek, Kalnica, Strzebowiska, Przysłup, Krzywe, Dołżyca, Cisna, Majdan a dalej doliną rzeki Solinki w kierunku pasma granicznego przez dawne wsie Solinka i Balnica, następnie wzdłuż rzeki Osławy do Maniowa i Woli Michowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność (uczestnicy powinni zadbać o ubezpieczenie od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków).
Osoby niepełnoletnie startują na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZGŁOSZENIA
Warunkiem dopuszczenia do biegu jest uiszczenie opłaty startowej na konto:PBS Bank 17 8642 1184 2018 0004 1999 0001
Opłata: 15 zł – młodzież ucząca się do lat 18, 35 zł – dorośli.
Opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu.
Kartę zgłoszeniową wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres e-mail: bieg@komancza.info lub pocztą na adres: Piotr Ostrowski 38-608 Wetlina 73(karta zgłoszeniowa do pobrania na www.komancza.info).
Przewidywana liczba Uczestników Biegu: 180 – decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista startowa będzie zamknięta 06.01.2010 r. o godzinie 20.00.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołania biegu, przeniesienia na inny termin lub korekty trasy.

Z narciarskimi pozdrowieniami
KOMITET ORGANIZACYJNY

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *