Flora Karpat: śnieżyca wiosenna

Posted by

sniezyca2Kwitnące łany śnieżyc wiosennych są jedną z pierwszych i piękniejszych oznak wiosny w karpackich dolinach. Najpiękniej prezentują się białe łany na wilgotnych łąkach i w lasach łęgowych nazywanych olszynką karpacką. Pojedyncze okazy rosną nawet na połoninach. W Karpatach rośnie śnieżyca wiosenna zaliczana do podgatunku karpackiego Leucoium vernum subsp. carpaticum. Charakteryzuje się on tym, że na pojedynczej łodyżce bardzo często rozwijają się dwa kwiaty obok siebie. Podgatunek ten uznawany jest za subendemit karpacki – występuje prawie wyłącznie we Wschodnich i Południowych Karpatach. Szczególnie obfite stanowiska śnieżycy występują w polskich i ukraińskich Bieszczadach w dolinach Sanu, Stryja i Dniestru.

sniezyca3W polskich Karpatach śnieżyca wiosenna chroniona jest w rezerwacie przyrody „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” w Bieszczadach. Liczne stanowiska znajdują się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz w dolinie Sanu aż do Przemyśla. W Polskiej Czerwonej Liście roślin zaliczona jest do grupy gatunków narażonych na wymarcie. Największe zagrożenie dla śnieżycy stanowią prace regulacyjne w dolinach rzek i zanik lasów łęgowych oraz wykopywanie roślin do ogródków. Jeszcze obecnie można spotkać na rynkach większych miast podkarpackich na Ukrainie jak Drohobycz czy Stryj kwiaciarki sprzedające bukieciki śnieżyc – często są to rośliny z ogrodów, ale nie wiadomo jaka ilość pochodzi z naturalnych populacji.
W polskich Bieszczadach można się spotkać z ludową nazwą konopałki, którą określana jest rosnąca tutaj śnieżyca wiosenna.Cała roślina jest trująca, ale jak wiele roślin trujących jest bardzo piękna więc zapraszamy do naszej galerii prezentującej tą karpacką roślinę.

Opracowanie: Marcin Scelina

GALERIA ZDJĘĆ – Śnieżyca wiosenna

Best Wordpress Gallery Plugin

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *