Karpaty w granicach Austrii

Posted by
Falkenstein_04
Falkensteiner Berge

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe /Niederösterreichische Inselbergschwelle/ są położone w północno – wschodniej części kraju związkowego Dolna Austria i wchodzą w skład grupy górskiej Karpat Austriacko – Morawskich. Stanowią one zachodnią, skrajną granicę Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a jednocześnie są obszarem przejściowym, który łączy alpejski Las Wiedeński z grzbietem karpackim. Góry Wyspowe składają się z niewysokich i łagodnych wzniesień, które wypiętrzają się średnio do wysokości 100 – 200 m n.p.m. Nie stanowią one jednolitego masywu, lecz wyspy, otoczone przez obszary równinne Pogórza Weinviertel. Karpaty Austriackie obejmują obszar rozciągający się pomiędzy okolicami miasta Stockerau, położonego nad Dunajem, a okolicami miejscowości Drasenhofen, która usytuowana jest tuż przy granicy austriacko – czeskiej. Kontynuacją pasma w kierunku północnym są Wzgórza Mikulowskie, położone już na terytorium południowych Moraw. Głównym budulcem Gór Wyspowych są łupki iłowe, piaskowce oraz skały lessowe, niekiedy występują również ostańce z wapienia jurajskiego.

Castle_staatz_01
Staatzer Klippe

Obszar Dolnoaustriackich Gór Wyspowych podzielony jest na cztery mniejsze jednostki górskie, a mianowicie Rohrwald, Leiser Berge z najwyższym wypiętrzeniem Karpat Austriackich – Buschberg (491 m n.p.m.), Staatzer Klippe oraz Falkensteiner Berge. Ze względu na sprzyjający klimat, cały region słynie z uprawy winorośli, a także z wyrobów winiarskich. W malowniczych wioskach i miasteczkach organizowane są specjalne festyny i imprezy, na których można skosztować miejscowych win. Miłośnicy zabytkowej architektury z pewnością odnajdą tu wiele ciekawych obiektów z okresu późnostarożytnego i średniowiecznego, chociażby ruiny XI – wiecznego zamku na górze Staatzer Berg czy pozostałości celtyckiego Oppidum. W obrębie całego obszaru poprowadzono wiele ciekawych i malowniczych szlaków turystycznych, przystosowanych do uprawiania turystyki pieszej, konnej i rowerowej.

Opracowanie: K. Wujkowska
ŹRÓDŁA: Wikipedia, informacje własne

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *