Karpaty Ukraińskie: Zapowiednik Gorgany (Горгани)

Posted by

Utworzony w 1996 r, pow. 5344 ha. Położony w zachodniej części Gorganów (Karpaty Lesiste). Lasy zajmują 84% powierzchni, z czego lasy bukowo-jodłowo-świerkowe – 27%, świerkowo-jodłowo-bukowe – 3,3%, zaś czyste świerczyny – 44,5%. W strefie od 965–1580 (1630) m n.p.m. dość często spotkać można bory limbowo-świerkowe (ok. 380 ha). Górna granica lasu kształtuje się na wysokości 1300–1400 m n.p.m. Najwyższe partie Parku zajmuje mozaika rozległych rumowisk skalnych (gorganow), połonin oraz subalpejskich zarośli kosówki i olchy zielonej.

W rezerwacie odnotowano ponad 450 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne endemity wschodnio-południowokarpackie takie jak: chaber marmaroski Centaurea marmarosiensis, chaber karpacki Centaurea phrygia ssp. carpatica, fiołek Viola declinata, omieg karpacki Doronicum carpaticum, zerwa czterodzielna Phyteuma tetramerum (ukrainainkognita.org.ua/pzf/ZAP_NPP/GorganyPZ.htm, carpathians.org.ua/Gorgany/, Maryskevych i in. 2007).

Opracowanie: Stanisław Kucharzyk
Bieszczadzki Park Narodowy
Tekst wykorzystano za zgodą autora
foto: I. Jóźwik

GPS: 48.41338, 24.37795

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *