Rumunia: Baia – Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Boskiej

Posted by

Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Boskiej, jest fundacją hospodara Piotra Raresa z 1532r. Świątynia była pomalowana z polecenia tego władcy, trzy lata później, w 1535r. Malowidła ścienne zachowały się wewnątrz jak i na zewnątrz świątyni; na obrazie fundacyjnym widać hospodara Piotra Raresa, jego żonę oraz syna, Ilie.

Cerkiew jest zbudowana z kamienia oraz cegieł na planie prostokąta, bez wieży. Skupiając wszystkie elementy funkcjonalne (przedsionek, dzwonnicę, oraz właściwy przybytek), cerkiew przyjęła rozwiązania typowe dla architektury mołdawskiej. Otwarty przedsionek z czterema ostrołukowymi arkadami, wraz z okazałymi malowidłami zewnętrznymi, stanowi przykład o charakterze późnoklasycystycznym. Między 1993r. i 2005r. przeprowadzono odnowę i konserwację fresków, prace konserwatorskie ogólne jak również badania archeologiczne.

Opracowanie: I. Jóźwik
Tłumaczenie: M. Paczkowska
Foto: I. Jóźwik

GPS: 47.4203, 26.21821

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *