Beskid Żywiecki, Orla Perć i Beskid Niski – nowe wydania popularnych przewodników

Posted by

Ukazały się dwa nowe wydania przewodników Rewaszu oraz wznowienie w rozszerzonej wersji przewodnika od Komańczy do Wysowej (wyd. Sklep Podróżnika). Beskid Żywiecki. Przewodnik – Stanisław Figiel, Piotr Krzywda, Urszula Janicka-Krzywda, Orla Perć. Przewodnik wysokogórski – Dariusz Dyląg i Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej. Przewodnik krajoznawczy – Witold Grzesik, Tomasz Traczyk, Bartłomiej Wadas.

Nowości w ofercie „Rewaszu”
Stanisław Figiel, Piotr Krzywda, Urszula Janicka-Krzywda
Beskid Żywiecki. Przewodnik
ISBN 978-83-62460-30-4

520 stron, 112 fotografii czarno-białych, 80 mapek i planików miejscowości, 15 panoram. Okładka miękka ze skrzydełkami. Oficyna Wydawnicza „Rewasz” – Wydanie II. Pruszków 2012

Beskidzie graniczny! Beskidzie zielony!
Od Boga pomiędzy narody rzucony!
Coś źródła podzielił na morza, na dwoje…

Beskidzie zielony! W trzy rzędy sadzony!
Beskidzie graniczny! Beskidzie kochany!
I chłodem jelenim i mgłami owiany…

(Wincenty Pol: Do zielonego Beskidu

Beskid Żywiecki to największa obszarowo i najwyższa grupa Beskidów Zachodnich. Jest to obszar mocno zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni, przyrody i krajobrazu, a także pod względem turystycznym i kulturowym. Beskid Żywiecki to góry graniczne, które od wieków oddzielały narody i państwa, ale były też swoistym tyglem, w którym mieszanina koczowniczych ludów, przybywających tu pod nazwą Wołochów, stapiała się z ludnością miejscową.

Autorzy w zwięzłych rozdziałach-esejach opisują geomorfologię, klimat, świat roślin i zwierząt Beskidu Żywieckiego i jego ochronę. Obszerniej potraktowano dzieje tych gór, zważywszy na fakt, iż przez 1000 lat stoki północne należały do Korony Polskiej, a południowe do Korony Św. Szczepana. Urszula Janicka-Krzywda zajęła się góralami, ich kulturą materialną i duchową oraz zajęciami gospodarskimi, zaś Wojciech W. Wiśniewski prowadzi do „dziur” i „piwnic” jakich nie brakuje w tych górach. Zasadniczą część przewodnika stanowią opisy krajoznawcze poszczególnych grup górskich Beskidu Żywieckiego oraz słownik miejscowości. Do wspomnianych grup górskich należą: grupa Wielkiej Raczy (strona polska i słowacka), gniazdo Lipowskiego Wierchu i Romanki, masyw Pilska (strona polska i słowacka), wzgórza nad Jeleśnią i Żywcem, grupa Mędralowej, pasmo Jałowca, masyw Babiej Góry, pasmo Policy i pasmo Podhalańskie.

Cena wysyłkowa: 34,00 zł

Dariusz Dyląg
Orla Perć. Przewodnik wysokogórski
ISBN 978-83-62460-23-6
112 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 93 ilustracje w tekście, 3 mapki, 5 panoram. Oprawa miękka ze skrzydełkami, wewnątrz skrzydełek panoramy z Koziego Wierchu na wszystkie strony świata. Oficyna Wydawnicza „Rewasz” – Wydanie III . Pruszków 2012.

Prześliczne marzenie poety – tak nazwał Orlą Perć ksiądz Gadowski, chcąc podkreślając rolę jaką w jej powstaniu odegrał poeta Franciszek Henryk Nowicki. Najoryginalniejszy z tatrzańskich szlaków zaistniał bowiem najpierw w wyobraźni młodopolskiego twórcy, a dopiero kilka lat później, za sprawą ks. Walentego Gadowskiego, przybrał kształt realny.

Perć w zamierzeniach Nowickiego miała prowadzić od Wodogrzmotów przez Wołoszyn, Krzyżne, Świnicę i Czerwone Wierchy do Doliny Kościeliskiej. Szlak miał mieć odgałęzienie na Świnicy, które graniami prowadzić miało na Szpiglasowy Wierch, a z niego przez Miedziane do Morskiego Oka. Wytyczanie i budowa perci rozpoczęła się 16 lipca 1903 r. Przed Wodogrzmotami Mickiewicza, w miejscu gdzie od drogi do Morskiego Oka odchodzi szlak do Jaszczurówki, ks. Gadowski kazał przybić do świerka tablicę z napisem „Na Orlą Perć”. Zdarzeniu temu towarzyszył toast wzniesiony przez Nowickiego tokajem (rocznik 1863), po wypiciu którego, ksiądz i budujący szlak górale, ruszyli na Polanę pod Wołoszynem. Trzy dni zajęło wykonanie pierwszego odcinka przez Wołoszyn na Krzyżne, po czym prace przerwano. Bez większej przesady można powiedzieć, iż księdza Gadowskiego opuszczali wszyscy i wszystko… oprócz problemów materialnych. Budowlanych próbowano zastąpić przewodnikami, ale i z nimi były kłopoty, np. słynny Klimek Bachleda pomimo przyjęcia zaliczki, wolał świadczyć usługi przewodnickie, niż budować szlak.

Minęło 100 lat. Orla Perć stała się popularnym szlakiem tatrzańskim, bodaj czy nie za bardzo popularnym. Turyści ruszają bez względu na pogodę na eksponowany i trudny szlak, jak na wycieczkę do Doliny Kościeliskej. Mają ze sobą śniadanie, napoje i parasol a zapominają, że warto by mieć ze sobą: kask, uprząż, lonżę z płytką hamującą oraz odpowiednie rękawiczki i obuwie.

cena wysyłkowa: 21 zł

Witold Grzesik, Tomasz Traczyk, Bartłomiej Wadas
Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej. Przewodnik krajoznawczy
ISBN: 978-83-7136-087-9
504 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 89 ilustracji, 20 mapek i schematów. Sklep Podróżnika wydanie I, Warszawa 2012

Autorzy snują dalej swą opowieść o Beskidzie Niskim, którą zaczęli w 1987 r. broszurą pt. „Od Komańczy do Krempnej”. Tym razem opowieść kończy się na dolinie Ropy – maluczko i będzie komplet – do doliny Białej.

W swej opowieści autorzy pragną ocalić od zapomnienia pozostałości łemkowskich wiosek po dramacie powojennych wysiedleń. Odtwarzają kształty utkane ze wspomnień oraz z pieczołowicie dobranych materiałów archiwalnych. W bezludnych dolinach tropią ślady kultury dawnych mieszkańców tej krainy, ukazując zdziwionym turystom obraz wiosek tętniących życiem, o których dziś opowiadają tylko nieliczne ocalałe cerkwie, chyże oraz kapliczki i krzyże przydrożne.

Kolejne rozdziały noszą tytuły:

Okolice Komańczy (Komańcza, Rzepedź, Jawornik, Radoszyce, Dołżyca, Czystohorb)
W dolinie Wisłoka (Wisłok Górny i Dolny, Moszczaniec, Surowica, Darów, Polany Surowiczne, Wernejówka, Zawoje, Puławy, Tarnawka, Wisłoczek)
Jaśliska
Nad górną Jasiołką (Jasiel, Rudawka Jaśliska, Wola Wyżna, Wola Niżna, Posada Jaśliska, Daliowa)
Wzdłuż węgierskiego traktu (Czeremcha, Lipowiec, Szklary, Królik Polski i Wołoski, Bałucianka, Wólka, Deszno, Wołtuszowa)
Wzdłuż dukielskiego traktu (Trzciana, Zawadka Rymanowska, Kamianka, Tylawa, Mszana, Smereczne, Zyndranowa, Barwinek)
Okolice Krempnej (Olchowiec, Wilsznia, Ropianka, Hyrowa, Myscowa, Polany, Huta Polańska, Ciechania, Żydowskie, Huta Krempska, Krempna, Kotań)
Przy drodze do Bardejowa (Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Świerzowa Ruska, Rozstajne, Wyszowatka, Grab, Ożenna)
Nad górną Wisłoką (Radocyna, Lipna, Długie, Czarne, Nieznajowa, Wołowiec, Jasionka, Krzywa, Banica)
Pod Magurą (Bartne, Małastów, Pętna, Pasmo Magury Małastowskiej, Przysłup, Nowica, Leszczyny, Kunkowa)
W dolinie Zdyni (Konieczna, Zdynia, Ług, Gładyszów, Wirchne, Smerekowiec, Regetów, Skwirtne, Kwiatoń)
Nad górną Ropą (Klimkówka, Uście Ruskie, Oderne, Hańczowa, Ropki, Huta Wysowska, Blechnarka, Wysowa)
Łemkowie (Rys etnograficzny, pochodzenie, świadomość grupowa, powojenne dzieje Łemków, współczesna Łemkowszczyzna)
Kultura materialna Łemków (Zajęcia, domy, cerkwie, krzyże i kapliczki)
Wyjątki z historii
Osadnictwo
Wyznania Łemkowszczyzny
Doktryna i obyczaje Kościoła wschodniego
Cerkiew, ikonostas, liturgia
Przyroda Beskidu Niskiego

cena wysyłkowa: 49,00 zł

Adam Kulewski – Wydawca

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *