Karpaty Ukraińskie: Karpats’kyi (Карпатський) Rezerwat Biosfery

Posted by

Rezerwat składa się z ośmiu oddzielnych części-enklaw:
W Zewnętrznych Karpatach Wschodnich znajdują się 4 enklawy:
– w południowej części Połoniny Krasnej – enklawa Ugolsko-Szerokołużańska(Луж-Угольська),
– we wschodniej części pasma Świdowca – enklawa Świdowiecka (Свидо-вецька) i enklawa Rachowsko-Kuzijska (Рахівсько-Кузійська),
– w zachodniej części pasma Czarnohory – enklawa Czarnohorska (Чорно-гірська);

W Wewnętrznych Karpatach Wschodnich znajdują się również cztery enklawy:

– w Karpatach Marmaroskich – enklawa Marmaroska (Мармароська);
– w środkowej części Łańcucha Wyhorlacko-Gutyńskiego w dolinie Cisy:
Dolina Narcyzow (Долина нарцисів), Czarna Gora (Чорна Гора) i JuliwskaGora (Юлівська Гора).

W enklawach Czarna Gora i Juliwska Gora występują podgórskie lasy z dębem, grabem i bukiem. Górskie lasy bukowe dominują w enklawach: Ugolsko-Szerokołużańskiej i Rachowsko-Kuzijskiej. Pokrywają też znaczną część enklawy Świdowieckiej i Marmaroskiej. Największe powierzchnie w rezerwacie zajmują górskie lasy mieszane z jodłą, świerkiem i bukiem. Gornoreglowe świerczyny występują w enklawie Czarnohorskiej, Świdowieckiej i Marmaroskiej. Tutaj też, powyżej górnej granicy lasu, występują nieleśne zbiorowiska subalpejskie i alpejskie. Park chroni ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych, w tym 65 gatunków endemicznych oraz 131 rzadkich gatunków wymienionych w Czerwonej Księdze Ukrainy. Z florystycznych rzadkości wymienić należy: narcyza wąskolistnego Narcissus angustifolius, kosaćca Iris pseudocyperus, śledziennicę alpejską Chrysosplenium alpinum, goryczkę krotkołodygową Gentiana acaulis, pszeńca białego Melampyrum saxosum, miodunkę węgierską Pulmonaria filarszkyana, sasankę alpejską Pulsatilla alba.

(cbr.nature.org.ua, ukrainainkognita.org.ua/pzf/ZAP_NPP/KarpatBZ.htm, carpathians.org.ua/Biosfernyj/, Maryskevych i in. 2007).

Opracowanie: Stanisław Kucharzyk
Bieszczadzki Park Narodowy
Tekst wykorzystano za zgodą autora
foto: I. Jóźwik

GPS: 48.29086, 24.09718

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *