Karpaty Ukraińskie: Park Narodowy Skolivs’ki Beskidy (Сколівські Бескиди)

Posted by

Park Narodowy Skolivs’ki Beskidy (Сколівські Бескиди). Położony w północno-zachodniej części Bieszczadów Wschodnich (ukr. Skoliwśki Beskidy w Karpatach Lesistych). W parku dominują acydofilne lasy świerkowo-jodłowo-bukowe, o znacznym stopniu naturalności, sięgające do 1100–1200 m n.p.m. Buczyny i lasy jodłowo-bukowe zajmują żyźniejsze siedliska. Na skalistych zboczach dolin jest tu często obserwowane zjawisko litogenicznej inwersji roślinności, typowe dla północno-wschodniego makrozbocza Karpat Wschodnich. Płytkie i szkieletowe gleby, utworzone na piaskowcach jamneńskich na wysokości 600–800 m n.p.m., porastają świerczyny, wyżej zaś, na głębszych glebach, rosną lasy bukowe. Flora roślin naczyniowych parku liczy ponad 630 gatunków. W parku odnaleziono ponad 50 gatunków roślin, wymienionych w Czerwonej Księdze Ukrainy (m.in. arnika goóska Arnica montana, krokus Heuffela Crocus heuffelianus, zimowit jesienny Colchicum autumnale i liczne storczyki: buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, buławnik czerwony Cephalanthera rubra, tajęża jednostronna Goodyera repens, listera sercowata Listera cordata, gołek białawy Pseudorchis albida, storczyca kulista Traunsteinera globosa. (źrodła: www.beskydy.lviv.ua, ukrainainkognita.org.ua/pzf/ZAP_NPP/ SkolBeskNPP.htm, carpathians.org.ua/Beskydy/,Maryskevych i in. 2007).

Opracowanie: Stanisław Kucharzyk
Bieszczadzki Park Narodowy
Tekst wykorzystano za zgodą autora
foto: M. Scelina

GPS: 49.02537, 23.51411

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *